strefa-domu.pl

Zarządzamy nieruchomościami

Poznaj naszą ofertę

Zakres usług

Przejęcie nieruchomości

* Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
* Przejęcie nieruchomości od poprzedniego Zarządcy (dewelopera) i sporządzenie protokołu
* Przepisywanie umów zawartych przez dewelopera

Obsługa administracyjna

* Prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji przekazanej przez Wspólnotę
* Przygotowywanie i zwoływanie zebrań Wspólnoty
* Opracowywanie planu remontów, rocznego planu gospodarczego Wspólnoty, rocznego sprawozdania Zarządcy.
* Wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty w budynkach – negocjacje z wykonawcami
* Zawieranie, zawieranie wszelkich zmian jak i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów,
* Zawieranie, zmiana i rozwiązanie umowy ubezpieczenia budynku
* Zabezpieczenie awarii technicznych
* Przygotowywanie projektów Uchwał Wspólnoty i list do głosowania
* Dbanie o utrzymanie porządku i czystości w terenie posesji
* Administrator jest co najmniej raz w tygodniu na obiekcie i spotyka się z mieszkańcami
* Oferujemy dostęp do strefy klienta
* Inne czynności zlecone przez Wspólnotę

Obsługa księgowa

* Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
* Pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek
* Prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty
* Rozliczanie kosztów na mieszkańców (np. zużycia wody)
* Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomości
* Sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnoty
* Prowadzenie bieżącej windykacji należności od właścicieli
* Realizacja inwestycji z środków Unijnych i Gminnych
* Przekazywanie dłużników do Sądu

Obsługa prawna

* Reprezentowanie wspólnot przed Urzędami Skarbowymi, Zakładami Ubezpieczeń Społecznych oraz przed innymi Urzędami
* Reprezentowanie Wspólnoty podczas spraw Sądowych
* Udzielanie bieżących porad związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty
* Doradztwo związane z podpisywanymi umowami przez Wspólnotę
* Inne czynności zlecone przez Wspólnotę

Koszt Administrowania nieruchomością

Nasza cena za obsługę administracyjną wynosi 0,50 zł za metr części użytkowej przez pierwsze pół roku. Jeśli uznają Państwo, że nasze zarządzanie Państwa Wspólnotą jest godne dalszej współpracy, wówczas cena ulegnie zmianie do kwoty 0,55 zł brutto za metr części użytkowej.

Zapytanie ofertowe

Jeśli są Państwo zainteresowanie współpracą – prosimy o wypełnienie formularza ofertowego.